август 15, 2014

Ауровил

Ауровил е селище в Южна Индия, където от 1968 година насам расте броят на хората от цял свят, които работят тихо и усърдно по изграждането на едно ново общество, нов начин на живот, нов начин на съществуване. Той е един вид лаборатория за постигане на реално единение между хората, хармонизиране на Изтока и Запада, на материята и духа, на вътрешния и външния живот, или накратко – за по-висш и по-истински начин на живот в общество, базирано на човешки и духовни ценности, интеграция и самосъзнание, с близо 2 300 жители от 48 страни. Градът съществува правно като фондация към Министерството за развитие на човешките ресурси на Индия и от самото си създаване е подкрепян от ЮНЕСКО.

ХАРТА НА АУРОВИЛ

1.      Ауровил не принадлежи никому в частност. Ауровил принадлежи на цялото човечество. Но за да живее в Ауровил, човек следва да служи с готовност на Божественото съзнание.

2.      Ауровил ще бъде място за непрестанно обучение, постоянен прогрес и неувяхваща младост.

3.      Ауровил иска да бъде мост между миналото и бъдещето. Възползвайки се от всички открития на външния и вътрешния живот, Ауровил ще се стреми с дръзновение към бъдещи реализации.

4.      Ауровил ще бъде място за духовни и материални изследвания, насочени към постигането на живо въплъщение на реално единение между хората.

„Поздрави от Ауровил към всички хора с добра воля.

Добре дошли в Ауровил са всички онези,

които жадуват за прогрес и се стремят

към по-висш и по-истински живот.“

„Човек е преходно същество, той не е завършен като такъв. Еволюцията не е приключила; разумът не е последната дума на Природата, нито пък мислещото животно е върховният й облик“, отбелязва Шри Ауробиндо. „Той все още не е станал това, което трябва да стане; той винаги се стреми към нещото, все още нереализирано; целият негов живот и природа е подготовка, стремление на Природата към това, което е отвъд него.“

Ауровил е създаден да служи като главно средство на този еволюционен тласък и, в крайна сметка, като платформа за трансформация.

Основаване
Тази възвишена цел на града привлича хора от неговото тържествено основаване през 1968 година до днес. Днес проектът Ауровил е доста добре уреден и намира начини за сътрудничество с тамилските села от биорегиона, с индийските власти, с много неправителствени и международни организации по цял свят.
Но истинският експеримент едва започва…

Предизвикателства

Всички изброени тук аспекти са предизвикателствата на живота, пред които се изправят хората по цял свят, опитващи се да правят нещата по нов начин, да подхождат към живота по по-съзнателен начин.

В Ауровил в частност са налице следните огромни предизвикателства:

  • да се оформи, планира и изгради град за идеално общество на бъдещето
  • да се позволи на местното население от биорегиона на Ауровил да еволюира съвместно с града
  • да се образоват децата и младежите по начин такъв, че да се позволи на тяхната съкровена вътрешна идентичност да остане на преден план
  • да се организира колективен живот без авторитарни структури
  • да се проявява красота във всички аспекти на живота
  • съзнателно, мъдро и справедливо да се борави с голямото разнообразие от налични ресурси
  • да се лекува и да се пробуждат лечебни енергии
  • да се общува със земята и природата по уместен начин
  • да се изразяват артистично новооткритите вътрешни реалности

Основното предизвикателство
Над всичко останало, основното предизвикателство е да се живее в действително единение между хората.
Избирайки да живеят тук, ауровилци отдават себе си, за да послужат като инструменти за сътворяването на “универсален град, където хора от всички страни да са в състояние да живеят в мир и прогресираща хармония, над всякакви вероизповедания, политика и националности”. Те съзнават, че “целта на Ауровил е да се реализира единение между хората”, така че, в крайна сметка, нашият вид да може да прогресира.

Сайт на Ауровил: http://www.auroville.org/

Радиото на Ауровил: http://www.aurovilleradio.org/

Видео материали от и за Ауровил: http://www.aurovilletv.org/

Ауровил на руски: http://www.auroville.ru/

февруари 17, 2014

Добре дошъл в Ауровил е всеки с добра воля

1529550-unity-mandala

на гости на необикновеното

Най-хубавият период да го посетите започва сега

(декември до март, както и юли до септември, уеб-адм.)

Идеята да прескочим до Ауровил отдавна е в нас – още повече че преди време в „Усури“ ви разказахме историята на това необикновено място, създадено да твори хармония.
Сега се връщаме към Ауровил и заради един въпрос, отговор на който публикувахме накратко в бр. 109. Как мога да кандидатствам за жителство в Ауровил, питаше нашата читателка Илиана. Писахме веднага на Татяна, жител на Ауровил. Отговорът ú тук обяснява много неща…

Списание Усури, бр. 110

Ауровил е достъпен за посещение за всеки пребиваващ в Индия

unity_pavilion

Няма нужда от предварителни контакти, но за периода с наплив на гостуващи (декември–февруари) е желателно своевременно да се подсигури квартира. На разположение има различни по тип и удобства стаи, част от които могат да се резервират онлайн от http://aurovilleguesthouses.org. Друг полезен уебсайт е http://www.aurovilleguestservice.org. Нужно е ползването на английски език. В официалния уебсайт http://auroville.org има подробна информация за гости и желаещи да се присъединят. Част от тази информация е преведена на български в блога http://aurovillebg.wordpress.com.

img_9546Ауровил не е място за туризъм, а за съпреживяване

Затова част от гостоприемниците тук имат изискване за минимален престой, а финансова карта за пазаруване в рамките на селището се издава при престой над седем дни. Желателно е гостите да се включат в живота на общността. Който желае евентуално да се установи тук, следва да остане за минимум три месеца, за да свери своите представи и очаквания с действителността. Месец преди отпътуването си се свързва с Entry Service – ауровилска група по приема, която провежда интервю и нормално дава препоръка за издаване на специална виза. Такава виза се получава от Индийското консулство в страната на постоянно пребиваване и в нея изрично се упоменава Ауровил. Тя не позволява да се работи или пребивава продължително извън Ауровил.

С тази виза кандидатът пристига повторно

meetings_01Така започва неговият процес на интеграция като новодошъл (newcomer), който трае около година. От човека се очаква да опознае живота и духа на Ауровил, неговите външни и вътрешни реалности и да си намери занимание, полезно както за общността, така и за неговия интегрален личностен растеж. Наред с това изпитва силата на своята мотивация и способността си да поема многобройните предизвикателства. Нормално през първата година човек се самоиздържа. След нейното изтичане, групата по приема приключва процеса по първоначална интеграция и при липса на съществени възражения от страна на жителите на Ауровил, новодошлият бива вписан в списъка на жителите и става пълноправен ауровилец.

Ауровил има много специфична атмосфера

AVLibraryCrown-Road006--

Наред с енергийното поле, свободата и многообразието има много неуредици и трудности. Някои хора предпочитат да го посетят без предварителна подготовка, с отворени възприятия и на място сами да почувстват нещата, но други биха могли да се подготвят и да поизучат що за място е това. Поне ще са по-наясно какво ги привлича, а ако няма очарование, вероятно не би последвало разочарование. В интернет има изобилие от информация, сайтът на ауровилското радио предоставя записи от всякакви събития, беседи, общи събрания, интервюта с ауровилци и гости и дискусии по наболели теми. Има отделен уебсайт с видео материали от и за Ауровил. Би било от полза също и човек да се запознае предварително с философията на това място. Хората идват с различни подбуди и биват привлечени от различни аспекти на Ауровил, затова и процесът по интеграция протича доста индивидуално.

Ireno_2012_06-JANUARY-2012

Ауровил разполага с ограничени ресурси

Затова не винаги е в състояние да осигури и предостави нужното на своите жители по централизиран и регулиран начин. Има недостиг на жилища и дори към момента от новодошлите принципно се очаква да инвестират в жилище, макар че постоянно се търсят нови възможности и се експериментира. Всичко е в процес на развитие и ако човек притежава устрема да бъде, с поглед в бъдещето и да съзидава, вместо просто да се наслаждава на настоящето, това би му помогнало да приеме много от нещата и да устоява. Мнозина гостуват, малцина остават, защото никак не е лесно да се направи една голяма крачка в свят с непредсказуемост, нестандартност и липси, но пък с нещото, което осмисля всичко – че това е авантюра на съзнанието в материята, авантюра индивидуална, но и колективна. А тя разчита на всеки от нас, на способността ни да надраснем себе си.

Татяна, жител на Ауровил 

I-love-auroville-text-only

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 111 other followers

%d bloggers like this: