февруари 28, 2018

Ауровил измина половин век

50 birthday AVЕто го и Денят, 28 февруари 2018! Честити 50 години Ауровил със запис от медитацията и молитвената церемония за водата при изгрев слънце. След медитацията на близо 7 000 души около огъня и урната с пръстта от целия свят, децата на Ауровил сбраха ведно по шепа вода от 315 свети места, извори, реки, езера, морета и океани от всички континенти на планетата, за да почетем Водата и нейното съзнание, за да я свържем ведно и на физическия план. В момента, който в записа идва след час и 43 мин., водата в тялото ми възтържествува и преля в сълзи. Усещането беше глобално. Това беше много повече от просто красива идея.

Едно нещо за нас е сигурно – централната сила на Ауровил, сплотяващата сила на Ауровил, „златната спойка“. Именно тя крепи Ауровил и нас през всички изпитания досега и ни води към Единение на всички планове, индивидуално и колективно. Честит златен юбилей, Ауровил!

https://live.auroville.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_WTLBSH7o9s
Българската вода е от извора на Учителя край Седемте рилски езера – „Ръцете, които дават“ (благодарение на приятелите от ЦЗО ЕДИКТА). А надписът при извора ни заръчва: „Братя и сестри, майки и бащи, учители и ученици, слуги и господари, вий служители на живота. Отворете сърцата си за Доброто и бъдете като този извор“.

Spring 'The Giving Hands' on Rila mountain - Bulgaria    izvor Uchitelya - nadpis

Татяна, жител на Ауровил

Реклами
май 31, 2018

Гласове от Ауровил (с БГ субтитри)

12 минути с гласове от Ауровил – случайна извадка измежду повече от 70 най-различни гости, доброволци, деца, ауровилци, първопроходци – всеки със своя отговор на 4 въпроса: „от къде си?“, „защо си тук?“, „какво носиш в Ауровил?“, „как виждаш Ауровил в бъдеще?“. Заснет от Auroras Eye Films, юни 2017

декември 2, 2017

Together/Заедно (без думи)

Вдъхновено аудио-визуално изследване на темата „заедност“. Децата от училище Deepanam в Ауровил казват „заедно, всички заедно“ на родния си език,  а Хлое Санчес ги превръща в палитра, за да озвучи фотографии и видеоклипове от миналото и настоящето на Ауровил.

август 15, 2014

Ауровил

Ауровил е мечта за човечеството.

Той не изглежда като други селища и има различни приоритети.

Неговата мисия е да преобразява нас и да преобразява живота.

Град и хора в процес на съзидание.

Ауровил е селище в Южна Индия, където от 1968 година насам расте броят на хората от цял свят, които работят тихо и усърдно по съграждането на ново общество, нов начин на живот, нов начин на съществуване. Той е един вид лаборатория за постигане на реално единение между хората, хармонизиране на Изтока и Запада, на материята и духа, на вътрешния и външния живот или накратко – за по-висш и по-истински начин на живот в общество, базирано на човешки и духовни ценности, интеграция и самосъзнание. Тук живеят около 2 500 души от 52 страни, близо 700 от които са непълнолетни (към ноември 2016). Градът съществува правно като фондация към Министерството за развитие на човешките ресурси на Индия и от самото си създаване е подкрепян от ЮНЕСКО.

ХАРТА НА АУРОВИЛ

1.      Ауровил не принадлежи никому в частност. Ауровил принадлежи на цялото човечество. Но за да живее в Ауровил, човек следва да служи с готовност на Божественото съзнание.

2.      Ауровил ще бъде място за непрестанно обучение, постоянен прогрес и неувяхваща младост.

3.      Ауровил иска да бъде мост между миналото и бъдещето. Възползвайки се от всички открития на външния и вътрешния живот, Ауровил ще се стреми с дръзновение към бъдещи реализации.

4.      Ауровил ще бъде място за духовни и материални изследвания, насочени към постигането на живо въплъщение на реално единение между хората.

„Поздрави от Ауровил към всички хора с добра воля.

Добре дошли в Ауровил са всички онези,

които жадуват за прогрес и се стремят

към по-висш и по-истински живот.“

„Човекът е преходно същество, той не е завършен като такъв. Еволюцията не е приключила; разумът не е последната дума на Природата, нито пък мислещото животно е върховният й облик“, отбелязва Шри Ауробиндо. „Той все още не е станал това, което трябва да стане; той винаги се стреми към нещото, все още нереализирано; целият негов живот и природа е подготовка, стремеж на Природата към това, което е отвъд него.“

Ауровил е създаден да служи като главно средство на този еволюционен тласък и, в крайна сметка, като платформа за трансформация.

Основаване
Ауровил е основан на 28 февруари 1968 година в присъствието на около 5000 представители от 124 страни, положили по шепа пръст от своя роден край в урна с формата на лотос – като символ на единение между хора и народи. Тази възвишена цел на града продължава да привлича хора от цял свят. Днес проектът Ауровил е доста добре уреден и намира начини за сътрудничество с тамилските села от биорегиона, с индийските власти, с много неправителствени и международни организации по цял свят.
Но истинският експеримент едва започва…

Предизвикателства

Всички изброени по-долу аспекти са предизвикателствата на живота, пред които се изправят хората по цял свят, опитващи се да правят нещата по нов начин и да подхождат към живота по-осъзнато.

В Ауровил в частност са налице следните огромни предизвикателства:

  • да се оформи, планира и изгради град за общество на бъдещето
  • да се даде възможност на местното население от биорегиона на Ауровил да еволюира съвместно с града
  • да се образоват децата и младежите така, че тяхната съкровена вътрешна идентичност да остане на преден план
  • да се организира колективен живот без авторитарни структури
  • да се проявява красота във всички аспекти на живота
  • съзнателно, мъдро и справедливо да се борави с голямото разнообразие от налични ресурси
  • да се лекува и да се пробуждат лечебни енергии
  • да се общува със земята и природата по устойчив начин
  • да се изразяват артистично новооткритите вътрешни реалности

Основното предизвикателство
Над всичко останало, основното предизвикателство е да се живее в реално единение между хората.
Избирайки да живеят тук, ауровилци отдават себе си, за да послужат като инструменти за сътворяването на “универсален град, където хора от всички страни да са в състояние да живеят в мир и нарастваща хармония, над всякакви вероизповедания, политика и националности”. Те съзнават, че “целта на Ауровил е да се реализира единение между хората”, така че, в крайна сметка, нашият вид да може да прогресира.

Сайт на Ауровил: http://www.auroville.org/

Радиото на Ауровил: http://www.aurovilleradio.org/

Видео материали от и за Ауровил: http://www.aurovilletv.org/

Ауровил на руски: http://www.auroville.ru/

февруари 17, 2014

Добре дошъл в Ауровил е всеки с добра воля

1529550-unity-mandala

на гости на необикновеното

Най-хубавият период да го посетите започва сега

(декември до март, както и юли до септември, уеб-адм.)

Идеята да прескочим до Ауровил отдавна е в нас – още повече че преди време в „Усури“ ви разказахме историята на това необикновено място, създадено да твори хармония.
Сега се връщаме към Ауровил и заради един въпрос, отговор на който публикувахме накратко в бр. 109. Как мога да кандидатствам за жителство в Ауровил, питаше нашата читателка Илиана. Писахме веднага на Татяна, жител на Ауровил. Отговорът ú тук обяснява много неща…

Списание Усури, бр. 110

Ауровил е достъпен за посещение за всеки пребиваващ в Индия

unity_pavilion

Няма нужда от предварителни контакти, но за периода с наплив на гостуващи (декември–февруари) е желателно своевременно да се подсигури квартира. На разположение има различни по тип и удобства стаи, част от които могат да се резервират онлайн от http://aurovilleguesthouses.org. Друг полезен уебсайт е http://www.aurovilleguestservice.org. Нужно е ползването на английски език. В официалния уебсайт http://auroville.org има подробна информация за гости и желаещи да се присъединят. Част от тази информация е преведена на български в блога https://aurovillebg.wordpress.com.

img_9546Ауровил не е място за туризъм, а за съпреживяване

Затова част от гостоприемниците тук имат изискване за минимален престой, а финансова карта за пазаруване в рамките на селището се издава при престой над седем дни. Желателно е гостите да се включат в живота на общността. Който желае евентуално да се установи тук, следва да остане за минимум три месеца, за да свери своите представи и очаквания с действителността. Месец преди отпътуването си се свързва с Entry Service – ауровилска група по приема, която провежда интервю и нормално дава препоръка за издаване на специална виза. Такава виза се получава от Индийското консулство в страната на постоянно пребиваване и в нея изрично се упоменава Ауровил. Тя не позволява да се работи или пребивава продължително извън Ауровил.

С тази виза кандидатът пристига повторно

meetings_01Така започва неговият процес на интеграция като новодошъл (newcomer), който трае около година. От човека се очаква да опознае живота и духа на Ауровил, неговите външни и вътрешни реалности и да си намери занимание, полезно както за общността, така и за неговия интегрален личностен растеж. Наред с това изпитва силата на своята мотивация и способността си да поема многобройните предизвикателства. Нормално през първата година човек се самоиздържа. След нейното изтичане, групата по приема приключва процеса по първоначална интеграция и при липса на съществени възражения от страна на жителите на Ауровил, новодошлият бива вписан в списъка на жителите и става пълноправен ауровилец.

Ауровил има много специфична атмосфера

AVLibraryCrown-Road006--

Наред с енергийното поле, свободата и многообразието има много неуредици и трудности. Някои хора предпочитат да го посетят без предварителна подготовка, с отворени възприятия и на място сами да почувстват нещата, но други биха могли да се подготвят и да поизучат що за място е това. Поне ще са по-наясно какво ги привлича, а ако няма очарование, вероятно не би последвало разочарование. В интернет има изобилие от информация, сайтът на ауровилското радио предоставя записи от всякакви събития, беседи, общи събрания, интервюта с ауровилци и гости и дискусии по наболели теми. Има отделен уебсайт с видео материали от и за Ауровил. Би било от полза също и човек да се запознае предварително с философията на това място. Хората идват с различни подбуди и биват привлечени от различни аспекти на Ауровил, затова и процесът по интеграция протича доста индивидуално.

Ireno_2012_06-JANUARY-2012

Ауровил разполага с ограничени ресурси

Затова не винаги е в състояние да осигури и предостави нужното на своите жители по централизиран и регулиран начин. Има недостиг на жилища и дори към момента от новодошлите принципно се очаква да инвестират в жилище, макар че постоянно се търсят нови възможности и се експериментира. Всичко е в процес на развитие и ако човек притежава устрема да бъде, с поглед в бъдещето и да съзидава, вместо просто да се наслаждава на настоящето, това би му помогнало да приеме много от нещата и да устоява. Мнозина гостуват, малцина остават, защото никак не е лесно да се направи една голяма крачка в свят с непредсказуемост, нестандартност и липси, но пък с нещото, което осмисля всичко – че това е авантюра на съзнанието в материята, авантюра индивидуална, но и колективна. А тя разчита на всеки от нас, на способността ни да надраснем себе си.

Татяна, жител на Ауровил 

I-love-auroville-text-only

%d блогъра харесват това: