Ирина Бокова – ЮНЕСКО

На 12 януари 2010 год., съвсем скоро след като пое поста генерален секретар на ЮНЕСКО, Ирина Бокова посети Ауровил.

В своето обръщение тя заяви: „За мен е изключителна чест, че част от моята визия за ЮНЕСКО, че някои от моите идеи са били така добре приети от вас тук, които въплъщавате онова, за което ЮНЕСКО е била създадена и към каквото ЮНЕСКО се стреми – единство между хората. Единство в многообразието, толеранс, съгласие и стремеж към човешките ценности, които са тъй важни в този глобализиран свят… Наистина вярвам, че вие можете да съдействате в търсенето на ЮНЕСКО на нов баланс и нов хуманизъм в 21 век… Именно посланието за хуманизъм ние споделяме.”

Интервю с Ирина Бокова за вестника Auroville Today:

http://www.auroville.org/journals&media/avtoday/Feb_2010/Feb_2010_Page_1.pdf

Аудио записи и фотографии от нейното посещение в Ауровил:

http://www.aurovilleradio.org/city-life/governance/1449-visit-of-director-general-of-unesco

http://www.aurovilleradio.org/city-life/governance/1485-the-strong-message-of-auroville

http://www.aurovilleradio.org/city-life/guests/1460-question-pour-irina

Bokova in Town Hall


Advertisements
%d bloggers like this: