Posts tagged ‘Пудучери’

август 15, 2014

Ауровил

Ауровил е мечта за човечеството.

Той не изглежда като други селища и има различни приоритети.

Неговата мисия е да преобразява нас и да преобразява живота.

Град и хора в процес на съзидание.

Ауровил е селище в Южна Индия, където от 1968 година насам расте броят на хората от цял свят, които работят тихо и усърдно по съграждането на ново общество, нов начин на живот, нов начин на съществуване. Той е един вид лаборатория за постигане на реално единение между хората, хармонизиране на Изтока и Запада, на материята и духа, на вътрешния и външния живот или накратко – за по-висш и по-истински начин на живот в общество, базирано на човешки и духовни ценности, интеграция и самосъзнание. Тук живеят около 2 500 души от 52 страни, близо 700 от които са непълнолетни (към ноември 2016). Градът съществува правно като фондация към Министерството за развитие на човешките ресурси на Индия и от самото си създаване е подкрепян от ЮНЕСКО.

ХАРТА НА АУРОВИЛ

1.      Ауровил не принадлежи никому в частност. Ауровил принадлежи на цялото човечество. Но за да живее в Ауровил, човек следва да служи с готовност на Божественото съзнание.

2.      Ауровил ще бъде място за непрестанно обучение, постоянен прогрес и неувяхваща младост.

3.      Ауровил иска да бъде мост между миналото и бъдещето. Възползвайки се от всички открития на външния и вътрешния живот, Ауровил ще се стреми с дръзновение към бъдещи реализации.

4.      Ауровил ще бъде място за духовни и материални изследвания, насочени към постигането на живо въплъщение на реално единение между хората.

„Поздрави от Ауровил към всички хора с добра воля.

Добре дошли в Ауровил са всички онези,

които жадуват за прогрес и се стремят

към по-висш и по-истински живот.“

„Човекът е преходно същество, той не е завършен като такъв. Еволюцията не е приключила; разумът не е последната дума на Природата, нито пък мислещото животно е върховният й облик“, отбелязва Шри Ауробиндо. „Той все още не е станал това, което трябва да стане; той винаги се стреми към нещото, все още нереализирано; целият негов живот и природа е подготовка, стремеж на Природата към това, което е отвъд него.“

Ауровил е създаден да служи като главно средство на този еволюционен тласък и, в крайна сметка, като платформа за трансформация.

Основаване
Ауровил е основан на 28 февруари 1968 година в присъствието на около 5000 представители от 124 страни, положили по шепа пръст от своя роден край в урна с формата на лотос – като символ на единение между хора и народи. Тази възвишена цел на града продължава да привлича хора от цял свят. Днес проектът Ауровил е доста добре уреден и намира начини за сътрудничество с тамилските села от биорегиона, с индийските власти, с много неправителствени и международни организации по цял свят.
Но истинският експеримент едва започва…

Предизвикателства

Всички изброени по-долу аспекти са предизвикателствата на живота, пред които се изправят хората по цял свят, опитващи се да правят нещата по нов начин и да подхождат към живота по-осъзнато.

В Ауровил в частност са налице следните огромни предизвикателства:

  • да се оформи, планира и изгради град за общество на бъдещето
  • да се даде възможност на местното население от биорегиона на Ауровил да еволюира съвместно с града
  • да се образоват децата и младежите така, че тяхната съкровена вътрешна идентичност да остане на преден план
  • да се организира колективен живот без авторитарни структури
  • да се проявява красота във всички аспекти на живота
  • съзнателно, мъдро и справедливо да се борави с голямото разнообразие от налични ресурси
  • да се лекува и да се пробуждат лечебни енергии
  • да се общува със земята и природата по устойчив начин
  • да се изразяват артистично новооткритите вътрешни реалности

Основното предизвикателство
Над всичко останало, основното предизвикателство е да се живее в реално единение между хората.
Избирайки да живеят тук, ауровилци отдават себе си, за да послужат като инструменти за сътворяването на “универсален град, където хора от всички страни да са в състояние да живеят в мир и нарастваща хармония, над всякакви вероизповедания, политика и националности”. Те съзнават, че “целта на Ауровил е да се реализира единение между хората”, така че, в крайна сметка, нашият вид да може да прогресира.

Сайт на Ауровил: http://www.auroville.org/

Радиото на Ауровил: http://www.aurovilleradio.org/

Видео материали от и за Ауровил: http://www.aurovilletv.org/

Ауровил на руски: http://www.auroville.ru/

Advertisements
%d bloggers like this: