Визията

Мечта

Някъде на света би трябвало да има място, за което нито една нация няма да е в правото си да каже: “То ми принадлежи”, където всички човешки същества с добра воля, водени от искрено стремление, биха могли да живеят свободно, като граждани на света, подчинявайки се на една-единствена власт – тази на висшата Истина; място на мир, съгласие и хармония, където всички войнствени инстинкти на човека да служат само за борба с причините за неговите страдания и нищета, за преодоляване на неговата слабост и невежество, за тържество над неговите ограничения и невъзможности; място, където потребностите на духа и грижата за прогрес да господстват над задоволяването на желания и страсти, над жаждата за удоволствия и материални радости.

На това място децата биха могли да растат и се развиват всестранно, без да губят връзката със своите души… (продължава)

Истинският Ауровилец

1. Първото необходимо нещо е вътрешното откриване, да разбере човек какъв е той наистина отвъд социалните, морални, културни, расови и наследствени видимости. В нас има същество, свободно и безбрежно и знаещо, което очаква да го открием и което трябва да стане активния център на нашето същество и нашия живот в Ауровил.

2. Човек живее в Ауровил, за да е … (продължава)

Майката за Ауровил

Една от основните цели на експеримента в Ауровил е човек да се подложи на вътрешно изменение в самия себе си и Ауровил да стане модел за конструктивно изследване на материални и духовни решения за трудностите на човечеството. За да спомогне този процес, Майката е дала набор от практически пътеводни принципи:

Поздрави от Ауровил към всички хора на добрата воля. Поканени в Ауровил са всички, които жадуват за прогрес и се стремят към по-висш и по-истински живот.

28.2.1968

Земята се нуждае от място, където хората да могат да живеят настрана от всякакви … (продължава)

Интегрална йога

Много ауровилци, особено онези, които са дошли в Ауровил заради неговата духовна визия и зов, практикуват “Интегрална йога”, описана от Шри Ауробиндо, и естествено се позовават на нея при своето ежедневно общуване, както и на този сайт. Тук представяме някои въвеждащи дефиниции относно йога, формулирани от самия Шри Ауробиндо:

Основна цел на Интегрална йога
Трансформиране на нашия повърхностен, ограничен и фрагментарен човешки начин на мислене, съзнаване, усещане и съществуване, … (продължава)

Advertisements
%d bloggers like this: