Майката за Ауровил

Една от основните цели на експеримента в Ауровил е човек да се подложи на вътрешно изменение в самия себе си и Ауровил да стане модел за конструктивно изследване на материални и духовни решения за трудностите на човечеството. За да спомогне този процес, Майката (1878 – 1973) е дала набор от практически пътеводни принципи:

Поздрави от Ауровил към всички хора на добрата воля. Поканени в Ауровил са всички, които жадуват за прогрес и се стремят към по-висш и по-истински живот.

28.2.1968

Земята се нуждае от място, където хората да могат да живеят настрана от всякакви национални разпри, условности на обществото, противоречиви нравствени устои и съперничещи си религии; място, където човешките същества, отхвърлили от раменете си гнета на миналото, да могат изцяло да се посветят на откриването и въплъщаването на Божественото Съзнание, което се стреми да се прояви на Земята; Ауровил иска да бъде такова място и очаква всички, които се стремят да живеят с Истината на утрешния ден.

20.9.1969

Ауровил е призван да бъде универсален град, в който хора от всички страни да могат да живеят в мир и нарастваща хармония, над всякакви вероизповедания, над всякаква политика и национална принадлежност. Целта на Ауровил е да осъществи единение между хората.

8.9.1965

Ауровил е предназначен да ускори появата на супраменталната Реалност на земята. Добре дошла е помощта на всички онези, за които светът не е такъв, какъвто би трябвало да бъде.

Условия за живеене в Ауровил:

От психологична гледна точка, необходимите условия са: (1) Човек да е убеден в неотменното единство на човечеството и да има воля да сътрудничи за материалната реализация на това единство; (2) Да носи воля за сътрудничество във всичко, което способства за бъдещи реализации. Материалните условия ще бъдат постигани с напредването на реализацията.

19.6.1967

Човечеството не е последното звено от земното творение. Еволюцията продължава и човек ще бъде надраснат. Всеки индивид би следвало да знае дали иска да участва в появата на този нов вид. За онези, които са удовлетворени от света такъв, какъвто е, очевидно Ауровил няма никакво основание да съществува.

Август 1966

Истина е, че за да се живее в Ауровил трябва да бъде постигнато голямо изменение в съзнанието. Но е настъпил моментът, когато този прогрес е възможен.

Юни 1968

Ауровил е идеалното място за онези, които искат да познават радостта и освободеността от това да нямат повече каквито и да е лични притежания.

20.9.1969

Не за комфорт и задоволяване на желанията идва човек в Ауровил, а за да реализира растеж на съзнанието и себепосвещение на Истината. Безкористност е първото нещо, необходимо за да се участва в създаването на Ауровил.

5.11.1968

Ауровил е за онези, които искат да живеят божествен по същността си живот, но изоставят всякакви религии, било древни, съвременни, нови или бъдещи.

Искам да наблегна на факта, че това ще бъде експеримент и той е предназначен за провеждането на експерименти – експерименти, изследвания, проучвания.

Ауровил иска да подслони хора, които са щастливи да са в Ауровил. Онези, които не са удовлетворени, следва да се върнат към света, където могат да правят каквото си поискат и където има място за всеки.

2.10.1972*

ПРОГРАМА

Изследване чрез изживяване на Върховната Истина

Божествен живот, но БЕЗ НИКАКВИ РЕЛИГИИ

Абсолютно необходимо е отношението към местното население от съседните селища да е не само сърдечно, но и приятелско. За реализацията на Ауровил, първата стъпка е да се установи истинно човешко братство – каквато и да е слабост в това отношение е сериозна грешка, която може да компрометира цялата работа.

Наркотиците са забранени в Ауровил. Ако има такива, които вземат наркотици, те мамят. Идеалният Ауровилец, изпълнен с желание да осъзнае Божественото Съзнание, не употребява нито цигари, нито алкохол, нито наркотици.

1971

Въпрос: Каква искате да бъде политическата организация на Ауровил?

Идва ми на ум една забавна дефиниция: божествена анархия. Но светът няма да я разбере. Хората трябва да осъзнаят своето психическо същество и да се организират спонтанно, без фиксирани правила и закони – това е идеалът. За да стане това, човек трябва да е в контакт със своето психическо същество, трябва да се ръководи от него и авторитетът и влиянието на егото трябва да изчезнат.

28.12.1972

Въпрос: До каква степен изграждането на Ауровил зависи от възприемането на духовността от човека?

Противопоставянето на духовност и материален живот, разделението между двете, за мен няма никакъв смисъл, тъй като в интерес на истината животът и духът са едно и именно във и чрез физическа работа трябва да се проявява най-висшият дух.

19.4.1968

Въпрос: Може ли да се каже, че Ауровил е единственото решение за страданието на човечеството и безпорядъка в обществото?

Не е единственото решение. Той е център на трансформацията, малко ядро от хора, които трансформират себе си и дават пример на света. Ето какво се надява да бъде Ауровил. Докато в света съществува егоизъм и зла воля, повсеместна трансформация е невъзможна.

28.12.1972

Advertisements
%d bloggers like this: