Истинският Ауровилец

1. Първото необходимо нещо е вътрешното себеоткривателство, да разбере човек какъв е той наистина отвъд социалните, морални, културни, расови и наследствени видимости. В нас има същество, свободно и безбрежно и знаещо, което очаква да го открием и което трябва да стане активния център на нашето същество и нашия живот в Ауровил.

2. Човек живее в Ауровил, за да е свободен от морални и социални условности; но тази свобода не бива да бъде ново робство на егото, на неговите желания и амбиции. Задоволяването на желанията прегражда пътя към вътрешното откриване, което може да бъде постигнато само при покоя и прозрачността на пълната безкористност.

3. Ауровилецът следва да загуби чувството си за лично притежание. Това, което е необходимо за нашия живот и действие в материалния свят, е дадено на наше разположение според мястото, което трябва да заемаме. Колкото повече ние сме в съзнателен контакт с нашето вътрешно същество, толкова повече ще ни се дават точните средства.

4. Работата, дори ръчната работа, е необходима за вътрешното себеоткриване. Ако ние не работим, ако не внасяме своето съзнание в материята, материята няма да се развива. Да позволим на съзнанието да организира малка част от материята посредством нашето тяло е много добре. Създавайки порядък около себе си, ние спомагаме за създаването на порядък вътре в себе си. Следва да организираме живота си не според външни неестествени правила, а според организирано вътрешно самосъзнание. Тъй като, ако оставим живота да си тече без да го подлагаме под контрола на по-висшето съзнание, той става разпилян и неизразителен. Това е прахосване на време, тъй като материята не се използва съзнателно.

5. Цялата земя трябва да се подготви за появата на новия вид и Ауровил иска да работи съзнателно, за да ускори тази поява.

6. Малко по малко ще се разкрива какъв трябва да бъде този нов вид, а междувременно най-добрата линия на поведение е да се посветим изцяло на Божественото.

Майката за Ауровил

Advertisements
%d bloggers like this: